krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

Zawadowski Witold Eugeniusz, ur. 23 II 1888, w. Skobełka k. Horochowa (Wołyń), zm. 12 VIII 1980, Warszawa,
brat Jana Wacława, lekarz rentgenolog, pionier radiologii i anatomii radiologicznej w Polsce;
Ziemiałkowski Florian, ur. 27 XII 1817, Berezowica Mała k. Zbaraża, zm. 27 III 1900, Wiedeń,
działacz polityczny;
zrzeszenie związków polskiej spółdzielczości rolniczej, założone VI 1924 w Warszawie;
stowarzyszenie zrzeszające osoby mające wykształcenie prawnicze lub wykonujące zawód prawniczy;

Materiały dodatkowe

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Materiałach dodatkowych

Ilustracje

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Ilustracjach

Tabele, zestawienia

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Tabelach, zestawieniach

Słownik języka polskiego

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Słowniku języka polskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia