krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, w Ameryce Środkowej, na Oceanie Atlantyckim, na północ od Haiti, w południowo-wschodniej części archipelagu Bahamów, rozdzielonych cieśn. Turks na 2 grupy: Turks na wschodzie i Caicos na zachodzie;
wszelkie formy zmiany miejsca pobytu, jeśli nie są związane z pracą zawodową lub zmianą miejsca zamieszkania, tak w kraju, jak i za granicą;
czasopismo polonijne w Melbourne, zał. 1949 pod nazwą „Tygodnik Katolicki” przez księdza K.E. Trzeciaka
naród tworzący podstawową ludność Ukrainy (ok. 35 mln, 2002);

Materiały dodatkowe

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Materiałach dodatkowych

Ilustracje

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Ilustracjach

Tabele, zestawienia

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Tabelach, zestawieniach

Słownik języka polskiego

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Słowniku języka polskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia