krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

ekon. krajowy (wewnętrzny) zagregowany popyt;
Kościół krajowy, niem. Landeskirche,
nazwa rodzajowa każdego z 24 regionalnych ewangelickich Kościołów luterańskich, reformowanych lub unijnych, działających na określonym historycznie terenie i mających własną strukturę organizacyjną, aczkolwiek należących do jednego Kościoła ewangelickiego w Niemczech.
urb. plan oprac. dla obszaru całego kraju;
ekon. produkt krajowy brutto minus amortyzacja (wszystkie mierniki brutto są liczone wraz z amortyzacją, netto — bez amortyzacji).
Armia Krajowa (AK), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Polski Związek Powstańczy (PZP),
konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie;
wydawnictwo źródłowe wydawane w Londynie 1970–90 przez Studium Polski Podziemnej pod redakcją generała T. Pełczyńskiego;

Materiały dodatkowe

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Materiałach dodatkowych

Ilustracje

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Ilustracjach

Tabele, zestawienia

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Tabelach, zestawieniach

Słownik języka polskiego

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Słowniku języka polskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia