krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

Badeni Stanisław Marcin, hrabia, ur. 7 IX 1850, Surochów k. Jarosławia, zm. 12 X 1912, Radziechów k. Tarnowa,
syn Władysława, brat Kazimierza Feliksa, konserwatywny polityk galicyjski, prawnik;
bank komercyjny, założony 1924 z inicjatywy W. Grabskiego, z siedzibą w Warszawie.
Bayerische Landesbank Girozentrale
[bạiərıszə lạndəsbaŋk żị:rocentrạ:lə]
(BLB),
główny bank krajowy Bawarii i jej centralna instytucja kredytowa; powstał 1972 w wyniku połączenia Bayerische Ladesbodenkreditanstalt (założony 1884), instytucji finansowej odpowiedzialnej za finanse Bawarii, oraz Bayerische Gemeindebank (Girozentrale) Βffentliche Bankanstalt (założony 1914), instytucji nadzorującej i wspierającej finansową działalność władz lokalnych i kas oszczędności (Bayerische Sparkassen); siedziba w Monachium.
Beron Petyr, ur. X 1800, Koteł, zm. 21 III 1871, Krajowa (Rumunia),
bułgarski działacz odrodzenia nar., uczony encyklopedysta, reformator szkolnictwa;
mięsna rasa świń uzyskana na przeł. XIX i XX w. w wyniku wielokrotnego krzyżowania miejscowej, prymitywnej świni zwisłouchej z importowanymi rasami zwisłouchymi: niem. krajową uszlachetnioną, a następnie ze szwedzką krajową uszlachetnioną;

Materiały dodatkowe

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Materiałach dodatkowych

Ilustracje

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Ilustracjach

Tabele, zestawienia

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Tabelach, zestawieniach

Słownik języka polskiego

Kliknij, aby zobaczyć „krajow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Słowniku języka polskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia