krańcowy

Encyklopedia PWN

ekon. przyrost kosztów całkowitych wywołanych przez zwiększenie produkcji o jednostkę;
ekon. przyrost produktu całkowitego spowodowany zwiększeniem nakładu czynnika produkcji o jednostkę
krańcowe wielkości (wielkości marginalne),
ekon. miara dodatnich lub ujemnych zmian wielkości globalnych pozostających we wzajemnej zależności funkcyjnej,
ekon. wyrażona w procentach wszelka część zmiany dochodu, którą gospodarstwa domowe przeznaczają na zwiększenie wydatków konsumpcyjnych.
ekon. wyrażona w procentach wszelka zmiana dochodu, którą gospodarstwa domowe przeznaczają na zwiększenie oszczędności

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia