królewską

Encyklopedia PWN

potoczna nazwa wspólnego dla Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego kolegialnego zarządu dóbr i dochodów stołu królewskiego, Kamera.
zarząd dóbr i dochodów stołu królewskiego w XVIII w., Kamera.
zespół zamkowy przy pl. Zamkowym w Warszawie;
akty normatywne wydawane przez króla bez udziału sejmu w Polsce XV–XVI w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia