królewską

Encyklopedia PWN

Towarzystwo Królewskie, w Londynie ang. The Royal Society Wymowa, właśc. The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, Królewskie Towarzystwo w Londynie dla Rozszerzania Wiedzy o Przyrodzie,
najstarsze bryt. i jedno z najstarszych na świecie ogólnych towarzystw naukowych, pełniące funkcję bryt. akademii nauk.;
jedno z insygniów władzy królewskiej, w kształcie kuli ziemskiej (stąd jego stara nazwa — świat, fr. globe), z krzyżem na wierzchu;
w Biblii dwuczęściowy utwór historyczny, obejmujący dzieje królestw Judy i Izraela od schyłku rządów Dawida (X w. p.n.e.) do upadku Jerozolimy (586 p.n.e.);
w. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Pełtwią (dopływ Bugu).
teatr operowy założony 2017;
Tancerze Narodowi Jego Królewskiej Mości, zw. też Towarzystwem Tancerzy Narodowych Jego Królewskiej Mości,
pierwszy pol. zespół zawodowy tancerzy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia