królewską

Encyklopedia PWN

Królewski Balet Duński, Den Kongelige Danske Ballet,
zespół baletowy Teatru Królewskiego w Kopenhadze, zał. 1748;
Królewski, Kanał, irl. An Chanail Rioga, ang. Royal Canal,
kanał w Irlandii.
królewski pokój, pokój Antalkidasa,
traktat pokojowy zawarty 386 p.n.e. w Suzie między królem perskim Artakserksesem II Mnemonem a Spartą, kończący wojnę koryncką, a jednocześnie dotyczący uregulowania stosunków w całym świecie greckim;
powstał 1788 w Sztokholmie;
kraina historyczna obejmująca średniowieczne Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską;
zespół pałacowo-ogrodowy na terenach dawnego Ujazdowa, ukształtowany w XVII–XIX w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia