koszty zarządzania

Encyklopedia PWN

ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
zarządzanie realizowane w skali całego globu z pominięciem granic państwowych, w odniesieniu do: lokalizacji zakładów, rynków zbytu, zasobów (pracowniczych, surowcowych, finansowych, badawczych), walki konkurencyjnej i współpracy;
ekon. w zarządzaniu finansowym wykorzystanie kosztów stałych w celu zmaksymalizowania efektów dochodowych w przedsiębiorstwie.
ekon. najogólniej, nadwyżka przychodów nad kosztami, dodatni wynik finansowy z całokształtu działalności przedsiębiorstwa.
ekon. system gospodarczy;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia