kostnego

Encyklopedia PWN

rodzaj tkanki łącznej tworzącej szkielet kręgowców, u niektórych także pancerz.
kostny układ, kościec,
szkielet wewnętrzny ryb kostnych i kręgowców lądowych, zbudowany z kości i chrząstek (chrzęstna tkanka).
kostne ryby, Teleostomi (Osteichthyes),
dział ryb z nadgromady szczękowców;
tkanka krwiotwórcza wypełniająca jamy szpikowe kości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia