kosmologii

Encyklopedia PWN

szczególny przypadek praw przyrody;
Galileusz, Galileo Galilei, ur. 15 II 1564, Piza, zm. 8 I 1642, Arcetri,
włoski fizyk, astronom i filozof.
grawitacja
[łac. gravitas ‘ciężkość’],
ciążenie powszechne,
zjawiska fizyczne, wśród których najważniejsze polega na wzajemnym przyciąganiu się wszystkich ciał;
harmonia
[gr., ‘zgodność dźwięków, kształtów’],
muz.:
Lukrecjusz, Titus Lucretius Carus, ur. ok. 97 r. p.n.e., zm. ok. 55 r. p.n.e.,
rzymski poeta i filozof;
Mezopotamia, Międzyrzecze,
kraina geograficzna i historyczna na Bliskim Wschodzie, w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, głównie w Iraku, Syrii i Iranie, częściowo w granicach Turcji i Kuwejtu;
mit
[gr. mýthos ‘słowo’, ‘legenda’],
jedno z centralnych pojęć współczesnej teorii kultury, wykorzystywane przez etnologię, socjologię, psychologię, religioznawstwo, teologię, filozofię i teorię literatury.
kierunek w filozofii chińskiej powstały podczas panowania dynastii Song (960–1279) jako odnowienie konfucjanizmu o orientacji tradycyjnej, podbudowany dualistyczną kosmologią i antropologią filozoficzną;
w hinduizmie święta sylaba (akszara), połączenie 3 głosek (aum) reprezentujących triadę bóstw: Brahmę Wisznu i Śiwę, związana ze staroindyjskimi koncepcjami stwórczej mocy słowa oraz kosmologiami, w których słowo poprzedza bogów i Wszechświat;
renesans, odrodzenie,
określenie stadium rozwoju kultury europejskiej, trwającego we Włoszech od końca XIII w. do początku XVI w., w krajach zachodniej, północnej i środkowej Europy — od XV w. do końca XVI w.
średniow. szkoła katedralna w Chartres, ośrodek intelektualny Europy XII w.,
Teodoryk z Chartres
[t. z szartr],
data ur. nieznana, zm. ok. 1155,
filozof, teolog, przyrodnik, platonik;
Wolff Christian, ur. 2 I 1679, Wrocław, zm. 9 IV 1754, Halle,
filozof niemiecki.

Słownik języka polskiego PWN

kosmologia
1. «nauka zajmująca się budową i ewolucją wszechświata jako całości»
2. «zespół wyobrażeń o pochodzeniu, strukturze, istocie i końcu wszechświata, właściwy danej religii lub systemowi filozoficznemu»

• kosmologiczny • kosmolog
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia