korzeniem

Encyklopedia PWN

perycykl
[gr.],
okolnica, perykambium,
bot. warstwa lub pokład komórek na powierzchni walca osiowego korzenia, pod endodermą;
bot. pędy i korzenie powstające z pąków przybyszowych;
ryzosfera
[gr.],
strefa korzeniowa,
bot. część gleby, która podlega bezpośrednim wpływom korzeni, zwłaszcza ich wydzielinom, i charakteryzuje się wzmożoną i zależną od tego wpływu aktywnością mikroorganizmów;
endoderma
[gr. éndon ‘wewnątrz’, dérma ‘skóra’],
bot. warstwa zwarcie ułożonych komórek tworząca pochwę otaczającą walec osiowy korzenia, lub, w niektórych przypadkach poza korzeniem — poszczególne wiązki przewodzące;
smilaks, kolcorośl, Smilax,
rodzaj roślin okrytozalążkowych jednoliściennych z rodziny kolcoroślowatych (Smilacaceae); dawniej zaliczany do rodziny liliowatych,
aeroponika
[gr. aḗr ‘powietrze’, ponéō ‘trudzę się’],
modyfikacja hydroponicznej (hydroponiki) uprawy roślin w cieplarniach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia