korzeniem

Encyklopedia PWN

rośliny należące do różnych rodzin, zawierające substancje barwne (barwniki) zaliczane do różnych grup związków org., nieraz o bardzo skomplikowanej budowie;
tkanka okrywająca merystematyczną część wierzchołka korzenia (merystem korzenia właściwego) na podobieństwo naparstka;
bot. proces pogrubiania łodygi lub korzenia u roślin;
odrosty, odrośla,
bot. pędy roślin drzewiastych wyrastające z pąków śpiących lub przybyszowych, gł. w dolnej części pnia lub na grubszych korzeniach;
rogowe wytwory naskórka w postaci płytek, pokrywające grzbietową powierzchnię ostatniego członu palców u naczelnych;
pietruszka, Petroselinum,
rodzaj z rodziny selerowatych (baldaszkowatych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia