korzeniem

Encyklopedia PWN

fototropizm
[gr.],
fizjol. ruchowa reakcja wzrostowa organizmów na kierunkowe działanie światła (jeden z tropizmów);
geotropizm
[gr. gḗ ‘ziemia’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
grawitropizm,
bot., zool. reakcja organów lub całych organizmów na siłę ciążenia;
marchew zwyczajna, Daucus carota,
jedyny gatunek jednorocznych, dwu- lub wieloletnich roślin z rodzaju marchew (Daucus), rodziny selerowatych (baldaszkowatych), występujący w strefie klimatu umiarkowanego i podzwrotnikowego (Europa, Azja, Afryka Północna);
rzodkiew, Raphanus,
rodzaj z rodziny kapustowatych (krzyżowych);
anat. wyspecjalizowane, nitkowate wytwory naskórka ssaków występujące jako w.: wełniste, ościste i przewodnie.
anat. zwykle drobne, twarde twory osadzone (z reguły) w jamie gębowej większości kręgowców (u człowieka jamie ustnej), głównie na szczękach tego pierwszego odcinka układu pokarmowego, służące do przytrzymywania, odcinania i rozdrabniania pokarmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia