korzeniem

Encyklopedia PWN

bot. apikalne (szczytowe) merystematyczne (merystemy) części pędu roślinnego lub korzenia, samoodnawiające się i zapoczątkowująca nowe człony (fitomery) pędu lub umożliwiające wydłużanie korzenia;
choroba wielu gat. roślin (gł. drzew i krzewów z rodziny różowatych), powodowana przez bakterię Agrobacterium tumefaciens;
bot. gatunek rośliny warzywnej, → skorzonera.
organogeneza
[gr. órganon ‘narząd’, génesis ‘powstawanie’],
biol.:
burak, Beta,
rodzaj z rodziny komosowatych;
korzonki nerwowe, korzenie nerwowe, korzenie rdzeniowe,
wiązki włókien nerwowych, stanowiące początkowy odcinek nerwów rdzeniowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia