korporacyjne

Encyklopedia PWN

VSAT, ang. Very Small Aperture Terminal,
sieć (system) łączności satelitarnej, w której abonenckie stacje naziemne, umiejscowione na lądzie (satelitarna stacja naziemna), tzw. terminale VSAT, są wyposażone w anteny o małej powierzchni (aperturze).
Węgierska Akademia Nauk, węg. Magyar Tudományos Akadémia,
gł. węgierska instytucja nauk., o charakterze korporacyjnym, zał. 1825, z siedzibą w Budapeszcie;
Williamson Oliver Eaton, ur. 27 IX 1932, Superior (stan Wisconsin), zm. 21 V 2020, Oakland (stan Kalifornia),
amerykański ekonomista,
Zurych, niem. Zürich,
m. w północno-wschodniej Szwajcarii, nad północnym krańcem Jez. Zuryskiego i wypływającą z niego rz. Limmat, na wys. ok. 365 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia