korporacyjne

Encyklopedia PWN

pluralizm
[łac.],
pluralizm polityczny,
pojęcie odnoszące się do funkcjonowania społeczeństw demokratycznych oraz mechanizmu podejmowania decyzji politycznych.
rating
[rẹıtıŋ; ang., ‘oszacowanie’],
ekon. syntetyczny wskaźnik, określający stopień zaufania do danego podmiotu gospodarczego;
socjaldemokracja
[łac.-gr.],
ogólna nazwa socjaldemokratycznych partii politycznych; także ruch społeczny, początkowo głównie robotniczy, zmierzający do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierówności społecznych.
Spann
[szpan]
Othmar, ur. 1 X 1878, Altmannsdorf, zm. 8 VII 1950, Neustift,
austr. socjolog i ekonomista;
syndykalizm
[fr.],
wywodzący się od P.J. Proudhona kierunek teoretyczny w ruchu robotniczym oraz związany z nim ruch społeczny, cieszący się znaczną popularnością w zachodniej Europie w pierwszych dekadach XX w.
Ulmanis Kārlis Wymowa, ur. 4 IX 1877, Bērzes (Kurlandia), zm. 20 IX 1942, Krasnowodsk (ob. Türkmenbaşy),
polityk łotewski, z wykształcenia agronom.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia