korporacyjne

Encyklopedia PWN

typ budynku korporacyjnego, przeznaczonego na zebrania i życie towarzyskie bogatego patrycjatu miejskiego, zgrupowanego wg pochodzenia geogr.-kult. lub zawodu w bractwach (ławach), które nawiązują do średniow. wspólnot osób świeckich, i pragnącego naśladować obyczaje i tradycje rycerskie.
określenie austr. prawicowego ruchu autorytarnego w latach 20. i 30. XX w.;
Backer
[bạkər]
Adriaen, ur. 1635 lub 1636, Amsterdam, zm. przed 23 V 1684 (data pogrzebu), tamże,
malarz holenderski;
bank uniwersalny, założony 1929 pod nazwą Bank Polska Kasa Opieki SA, z siedzibą w Warszawie, powołany do bankowej obsługi polskiej emigracji.
Bawarska Akademia Nauk, Bayerische Akademie der Wissenschaften,
niem. korporacyjna instytucja nauk., zał. 1759 przez elektora bawarskiego Maksymiliana III, z siedzibą w Monachium;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia