korporacyjne

Encyklopedia PWN

Akademia Nauk w Paryżu, Académie des sciences,
czołowa francuska korporacyjna instytucja naukowa w zakresie nauk ścisłych,
Akademia Nauk i Literatury w Moguncji, Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz,
niem. korporacyjna instytucja nauk., zał. 1949 w Moguncji przez uczonych i pisarzy, byłych czł. Akad. Nauk i Akad. Literatury w Berlinie, którzy przenieśli się na Zachód z sow. strefy okupacyjnej Niemiec;
Akademia Nauk Moralnych i Politycznych, Académie des sciences morales et politiques,
fr. korporacyjna instytucja nauk., powołana 1795 w Paryżu przez Konwent Nar. jako jeden z oddziałów Inst. Nar. Sztuk i Nauk (późniejszego Instytutu Francji);
Akademia Nauk w Berlinie, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
nacz., najbardziej znana i największa niem. akademia nauk,
Akademia Nauk w Heidelbergu, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Akademie der Wissenschaften in Heidelberg,
niem. korporacyjna instytucja nauk., zał. 1909, z siedzibą w Heidelbergu, jako fundacja rodzinna (Familienstiftung) firmy Lanz z Mannheimu;
ekon. właściciel pakietu akcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia