korporacyjne

Encyklopedia PWN

państwo oparte na organizacji społeczeństwa w przymusowych korporacjach zawodowych zrzeszających pracodawców i pracowników;
fundacje
[łac. fundatio ‘zakładanie’],
instytucje mające osobowość prawną, których działalność jest oparta na majątku przekazanym przez założycieli-fundatorów i bieżących wpływach (dotacje), realizujące określone przez nich cele: filantropijne, kulturalne, naukowe, religijne lub społeczne, niemające charakteru działalności gospodarczej.
Ravesteyn
[rawestẹin]
Jan (Antonisz) van, ur. ok. 1572, Haga (?), zm. przed 21 VI 1657 (data pogrzebu), Haga,
holenderski malarz portrecista;
ludzie żyjący z jałmużny;
Akademia Napisów i Literatury, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
francuska korporacyjna instytucja naukowa, założona 1663 w Paryżu przez J.B. Colberta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia