korporacyjne

Encyklopedia PWN

państwo oparte na organizacji społeczeństwa w przymusowych korporacjach zawodowych zrzeszających pracodawców i pracowników;
fundacje
[łac. fundatio ‘zakładanie’],
instytucje mające osobowość prawną, których działalność jest oparta na majątku przekazanym przez założycieli-fundatorów i bieżących wpływach (dotacje), realizujące określone przez nich cele: filantropijne, kulturalne, naukowe, religijne lub społeczne, niemające charakteru działalności gospodarczej.
Ravesteyn
[rawestẹin]
Jan (Antonisz) van, ur. ok. 1572, Haga (?), zm. przed 21 VI 1657 (data pogrzebu), Haga,
holenderski malarz portrecista;
ludzie żyjący z jałmużny;
Akademia Napisów i Literatury, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
francuska korporacyjna instytucja naukowa, założona 1663 w Paryżu przez J.B. Colberta;
Akademia Nauk w Paryżu, Académie des sciences,
czołowa francuska korporacyjna instytucja naukowa w zakresie nauk ścisłych,
Akademia Nauk i Literatury w Moguncji, Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz,
niem. korporacyjna instytucja nauk., zał. 1949 w Moguncji przez uczonych i pisarzy, byłych czł. Akad. Nauk i Akad. Literatury w Berlinie, którzy przenieśli się na Zachód z sow. strefy okupacyjnej Niemiec;
Akademia Nauk Moralnych i Politycznych, Académie des sciences morales et politiques,
fr. korporacyjna instytucja nauk., powołana 1795 w Paryżu przez Konwent Nar. jako jeden z oddziałów Inst. Nar. Sztuk i Nauk (późniejszego Instytutu Francji);
Akademia Nauk w Berlinie, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
nacz., najbardziej znana i największa niem. akademia nauk,
Akademia Nauk w Heidelbergu, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Akademie der Wissenschaften in Heidelberg,
niem. korporacyjna instytucja nauk., zał. 1909, z siedzibą w Heidelbergu, jako fundacja rodzinna (Familienstiftung) firmy Lanz z Mannheimu;
ekon. właściciel pakietu akcji;
typ budynku korporacyjnego, przeznaczonego na zebrania i życie towarzyskie bogatego patrycjatu miejskiego, zgrupowanego wg pochodzenia geogr.-kult. lub zawodu w bractwach (ławach), które nawiązują do średniow. wspólnot osób świeckich, i pragnącego naśladować obyczaje i tradycje rycerskie.
określenie austr. prawicowego ruchu autorytarnego w latach 20. i 30. XX w.;
Backer
[bạkər]
Adriaen, ur. 1635 lub 1636, Amsterdam, zm. przed 23 V 1684 (data pogrzebu), tamże,
malarz holenderski;
bank uniwersalny, założony 1929 pod nazwą Bank Polska Kasa Opieki SA, z siedzibą w Warszawie, powołany do bankowej obsługi polskiej emigracji.
Bawarska Akademia Nauk, Bayerische Akademie der Wissenschaften,
niem. korporacyjna instytucja nauk., zał. 1759 przez elektora bawarskiego Maksymiliana III, z siedzibą w Monachium;
Besold
[ḅ:zolt]
Christoph, ur. 22 IX 1577, Tybinga, zm. 15 IX 1638, Ingolstadt,
niem. prawnik, historyk i myśliciel polityczny;
Bottai Giuseppe, ur. 3 IX 1895, Rzym, zm. 9 I 1959, tamże,
wł. polityk, publicysta i prawnik;

Słownik języka polskiego PWN

korporacja
1. «zrzeszenie osób mające na celu realizację określonych zadań»
2. «spółka kapitałowa oparta na kapitale złożonym z udziałów»

• korporacyjny • korporant • korporancki
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia