koralowce sześciopromienne

Encyklopedia PWN

koralowce, Anthozoa,
gromada morskich, w większości kolonijnych parzydełkowców, występujących tylko pod postacią polipa;
osiadłe rośliny i zwierzęta, tworzące zrąb koralowej rafy;
trias
[gr.],
najstarszy okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 250 do ok. 203 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
korale madreporowe, korale rafotwórcze, korale kamienne, Madreporaria (Scleractinia),
rząd mor., w większości kolonijnych, sześciopromiennych koralowców z silnie rozbudowanym, wapiennym szkieletem zewn.;
trzeci i ostatni okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 135 do 65 mln lat temu; również nazwa systemu (jednostka chronostratygraficzna) obejmującego skały powstałe w tym czasie.
ukwiały, Actiniaria,
rząd koralowców (sześciopromiennych),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia