kopiarka fotograficzna

Encyklopedia PWN

urządzenie opt.-mech. służące do powielania opt. na materiale światłoczułym obrazów, wcześniej uzyskanych fotograficznie,
obiektyw będący podstawowym elementem urządzeń, takich jak: aparat fot., kamera film., powiększalnik, przeglądarka, kopiarka, rzutnik, projektor cyfrowy;
printer
[ang. print ‘odbitka graficzna’],
fot. złożone urządzenie służące do uzyskiwania z negatywu lub pliku cyfrowego gotowego obrazu fot., najczęściej pozytywowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia