kopia

Encyklopedia PWN

kopia
[łac.],
szt. plast. dokładne odtworzenie oryginału dzieła sztuki, dokumentu itp.;
wojsk.
wojsk.
powielony obraz uprzednio uzyskanego obrazu fot.,
kopia filmu przeznaczona do wyświetlania w kinach.
obrobiona laboratoryjnie taśma film. z obrazem pozytywowym lub negatywowym;
inform. (ang. mirror), serwer dublujący inny serwer.
w staroż. Rzymie powszechne zjawisko kopiowania wybitnych dzieł sztuki greckiej.
Fidiasz, Pheidías, ur. ok. 490 p.n.e., zm. ok. 420 p.n.e.,
według opinii starożytnych największy rzeźbiarz grecki.
kopiowanie
[łac.],
proces otrzymywania kopii, tj. odtwarzania obrazów oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach.
symilografia
[łac.-gr.],
telegrafia kopiowa, telegrafia faksymilowa, faksymilografia,
dział telekomunikacji obejmujący przekazywanie wiadomości w postaci nieruchomych obrazów (np.: pisma, rysunków, fotografii, map, schematów) pomiędzy 2 odległymi aparatami symilograficznymi, za pośrednictwem łącza telekomunikacyjnego.
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
fot. otrzymywanie kopii negatywów lub pozytywów na materiale przezroczystym, możliwie identycznych z duplikowanym oryginałem;
dzieło film., w którym obrazom (warstwie wizualnej) towarzyszy dźwięk (warstwa akustyczna) odtwarzany synchronicznie z nimi, z nośnika stanowiącego przeważnie integralną część kopii filmowej.
proces powodujący zwiększenie liczby kopii danego odcinka DNA (genu) przypadających na genom;
CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;
film
[ang.]:
urządzenie opt.-mech. służące do powielania opt. na materiale światłoczułym obrazów, wcześniej uzyskanych fotograficznie,
Bacciarelli
[baczcziarẹlli]
Marcello Wymowa, ur. 16 II 1731, Rzym, zm. 5 I 1818, Warszawa,
malarz włoski, nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego.
inform. zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych;

Słownik języka polskiego PWN

kopia I
1. «rzecz dokładnie odtworzona z oryginału»
2. pot. «kserokopia»
3. «taśma filmowa uzyskana w wyniku kopiowania negatywu filmu»
4. «odbitka otrzymana w wyniku skopiowania innego obrazu fotograficznego»
5. «tekst, rysunek itp. uzyskane z zestawu sporządzonych z oryginałów diapozytywów lub negatywów»
kopia II
1. «broń złożona z długiego drzewca zakończonego proporcem i grotem, używana dawniej przez ciężką jazdę»
2. «w ciężkiej jeździe: rycerz i jego kilkuosobowy poczet»
kopia eksploatacyjna «kopia filmu przeznaczona do wyświetlania w kinach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia