kopia filmowa

Encyklopedia PWN

obrobiona laboratoryjnie taśma film. z obrazem pozytywowym lub negatywowym;
powielony obraz uprzednio uzyskanego obrazu fot.,
zespół czynności twórczych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych, zmierzających do wytworzenia filmu (dzieła filmowego, utworu audiowizualnego) w postaci kopii wzorcowej.
taśma filmowa, błona kinematograficzna, film,
fot. materiał światłoczuły (błona fotograficzna) służący — w zależności od rodzaju — do zapisu, kopiowania lub projekcji obrazu film. (niemego bądź dźwiękowego).
film
[ang.]:
dzieło film., w którym obrazom (warstwie wizualnej) towarzyszy dźwięk (warstwa akustyczna) odtwarzany synchronicznie z nimi, z nośnika stanowiącego przeważnie integralną część kopii filmowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia