kopernik

Encyklopedia PWN

stój słońce, powstrzymaj swój bieg (napis na pomniku M. Kopernika w kościele Św. Anny w Krakowie).
zabytkowy średniow. zespół arch.;
Stender Gotthard Friedrich Wymowa, ur. 27 VII 1714, Laši, zm. 17 V 1796, Sēlpils-Sunākste,
łotewski pisarz i językoznawca, pastor;
Szabelski Bolesław, ur. 3 XII 1896, Radoryż k. Łukowa, zm. 27 VIII 1979, Katowice,
kompozytor, organista i pedagog muzyczny.
Teofilakt Symokatta, Theophýlaktos Simokáttēs, ur. w końcu VI w., Egipt (Aleksandria?), data śmierci nieznana,
historyk bizantyński;
Thorvaldsen
[tọrwalsən]
Bertel Wymowa, ur. 13 XI 1768, Kopenhaga, zm. 24 III 1844, tamże,
rzeźbiarz duński czynny we Włoszech, zwany skandynawskim Michałem Aniołem.
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1875;
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie (TPN), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk,
towarzystwo nauk. ogólne, działające 1800–32;
trygonometria
[gr. trígōnon ‘trójkąt’, metréō ‘mierzę’],
mat. pierwotnie — gałąź matematyki poświęcona badaniu związków między bokami i kątami trójkąta (stąd nazwa), później — teoria określonych z tej okazji funkcji (funkcje trygonometryczne), obecnie — dział matematyki szkolnej;
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
Uniwersytet Boloński, Università di Bologna,
najstarszy w Europie uniwersytet, zał. 1088.
najstarszy pol. uniwersytet, zał. 1364 przez Kazimierza III Wielkiego w Krakowie jako Akad. Krakowska (formalnie Studium Generale) wg wzorów wł., gł. Uniwersytetu Bolońskiego i Uniwersytetu Padewskiego;
Uniwersytet Padewski, Università degli Studi di Padova,
uniwersytet wł., utworzony 1222 z przekształcenia istniejącej od X w. szkoły prawa i retoryki, na wzór Uniwersytetu Bolońskiego, z którego przybyli zakładający go profesorowie i studenci.
terytorium historyczne w dorzeczu środkowej Łyny i Pasłęki;
Wasiutyński Jeremi, ur. 6 X 1907, Warszawa, zm. 8 IV 2005, Oslo,
badacz interdyscyplinarny, specjalista w dziedzinie nauk ścisłych i psychologii głębi;
Watzenrode, Watzelrode, Łukasz, ur. 1447, Toruń, zm. 28 III 1512,
biskup warmiński;
Welter Mieczysław, ur. 4 IX 1928, Śrem,
rzeźbiarz;
Wołłejko Czesław, ur. 17 III 1916, Wilno, zm. 7 II 1987, Warszawa,
aktor, reżyser.
Wrzesińska Barbara, ur. 15 I 1938, Warszawa,
aktorka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia