kontynentalna

Encyklopedia PWN

geochemia
[gr. gḗ ‘ziemia’, chēmeía ‘magia’],
nauka z grupy nauk geologicznych zajmująca się występowaniem i krążeniem na Ziemi pierwiastków chemicznych oraz ich rolą w różnorodnych procesach geologicznych;
termin odnoszony do wielu koncepcji wysuniętych w trakcie rozwoju nauk geologicznych, dotyczących genezy i ewolucji wielkich struktur geologicznych, takich jak kontynenty, oceany, orogeny lub baseny sedymentacyjne;
Gołogóry, Hołohory, Holohory,
pasmo wzniesień na Ukrainie, na północno-zachodniej krawędzi Wyżyny Podolskiej;
obszar zbliżony do obszaru współczesnej Grecji kontynentalnej i egejskiej wraz z zachodnim wybrzeżem Azji Mniejszej, na którym powstała i rozwinęła się jedna z najważniejszych cywilizacji antycznych.
naczynia ceramiczne toczone na kole lub wyciskane w formie, wytwarzane w Grecji kontynentalnej, wyspiarskiej, na wybrzeżu Azji Mniejszej, na Sycylii i w południowej Italii od końca II tysiąclecia p.n.e. do III w. p.n.e.;
guerrilla
[gerrịja; hiszp., ‘mała wojna’] Wymowa,
wojna nieregularna, partyzantka.
Gujańska, Wyżyna, hiszp. Altiplanicie de la Guayana, Macizo de las Guayanas, Meseta de la Guayana, hol. Hoogland van Guyana, fr. Massif des Guyanes, ang. Guiana Highlads,
wyżyna w Ameryce Południowej, między Niziną Amazonki na południu a Niziną Orinoko na północy, w Wenezueli, Gujanie, Surinamie, Gujanie Francuskiej i Brazylii;
Gujański, Basen, Guyana Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między północno-wschodnim stokiem kontynentalnym Ameryki Południowej a Grzbietem Śródatlantyckim;
Gwinejski, Basen, Guinea Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między stokiem kontynentalnym Afryki Równikowej, Grzbietem Śródatlantyckim i Grzbietem Gwinejskim;
Hamilton
[hạ̈məltən]
Alexander Wymowa, ur. 11 I 1755 lub 1757, Nevis (Antyle), zm. 12 VII 1804, Nowy Jork,
amer. polityk, prawnik, publicysta, twórca systemu finansowego USA.
Hancock
[hạ̈nkok]
John, ur. 12 I 1737, North Braintree (stan Massachusetts), zm. 8 X 1793, tamże,
amer. przywódca polit. w okresie rewolucji amer., z zawodu kupiec;
zakłócenie bądź zerwanie normalnych stosunków handlowych między 2 organizmami gospodarczymi (miastami, państwami) w celu osiągnięcia przez jedną ze stron określonych ustępstw gospodarczych lub politycznych;
Henry
[hẹnri]
Patrick, ur. 29 V 1736, hrab. Hannover (stan Wirginia), zm. 6 VI 1799, hrab. Charlotte (tamże),
polityk amerykański;
Hiszpański, Basen, Basen Iberyjski,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między Grzbietem Śródatlantyckim a stokiem kontynentalnym Półwyspu Iberyjskiego;
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
hydrologiczny cykl, obieg wody w przyrodzie, krążenie wody w przyrodzie,
zamknięty cykl obiegu wody w przyrodzie zachodzący dzięki energii cieplnej Słońca oraz sile ciężkości, które sprawiają, że woda przemieszcza się ciągle między atmosferą, hydrosferą i litosferą;
hydrosfera
[gr.],
wodna powłoka Ziemi przenikająca atmosferę i skorupę ziemską, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w postaci gazowej, ciekłej i stałej;
Inguszetia, ros. Inguszẹtija, inguskie Gialgiajcze, Republika Inguszetii, ros. Riespụblika Inguszẹtija, inguskie Gialgiaj Respublika,
republika na południu eur. części Rosji;

Słownik języka polskiego PWN

litosfera kontynentalna «sfera kuli ziemskiej, na którą składa się skorupa kontynentalna i górna część płaszcza Ziemi»
kontynent
1. «wielki obszar lądu otoczony morzem i oceanem»
2. «ziemia w przeciwieństwie do morza»
3. «masyw lądowy Europy (bez Anglii)»

• kontynentalny
blok kontynentalny «część skorupy ziemskiej położona powyżej den oceanicznych»
klimat kontynentalny «klimat, który cechuje niewielka ilość opadów, gorące lato i mroźna zima»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia