kontynentalna

Encyklopedia PWN

część lądu otoczona ze wszystkich stron wodą;
grupa ras psów myśliwskich wystawiających na strzał (stójka) zwierzynę, gł. ptactwo;
York
[jo:rk],
m. w USA, w południowo-wschodniej części stanu Pensylwania, nad rz. Codorus Creek.
Zachodnioeuropejski, Basen, West European Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między stokiem kontynentalnym Europy Zachodniej i Grzbietem Śródatlantyckim;
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między środkową częścią Grzbietu Śródatlantyckiego a stokiem kontynentalnym północno-zachodniej Afryki;

Słownik języka polskiego PWN

litosfera kontynentalna «sfera kuli ziemskiej, na którą składa się skorupa kontynentalna i górna część płaszcza Ziemi»
kontynent
1. «wielki obszar lądu otoczony morzem i oceanem»
2. «ziemia w przeciwieństwie do morza»
3. «masyw lądowy Europy (bez Anglii)»

• kontynentalny
blok kontynentalny «część skorupy ziemskiej położona powyżej den oceanicznych»
klimat kontynentalny «klimat, który cechuje niewielka ilość opadów, gorące lato i mroźna zima»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia