kontynentalna

Encyklopedia PWN

ekon. doktryna głosząca wolność gospodarowania, wywodząca się z idei leseferyzmu, także polityka gospodarcza oparta na tych zasadach.
Livingston
[lı̣wıŋstən]
Robert Richard, ur. 27 XI 1746, Nowy Jork, zm. 26 II 1813, Clermont (stan Nowy Jork),
amer. polityk i dyplomata, prawnik;
masa lodu powstała na lądzie z nagromadzonego w dużych ilościach śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu;
Lofocki, Basen, Lofoten Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Arktycznego, między Grzbietem Mohna, Rowem Barentsa a stokiem kontynentalnym Półwyspu Skandynawskiego;
Lotaryngia, fr. Lorraine Wymowa, niem. Lothringen,
dawny region administracyjny i kraina historyczna w północno-wschodniej Francji, przy granicy z Belgią, Luksemburgiem i Niemcami;
Ludwik Napoleon, L.N. Bonaparte, ur. 2 IX 1778, Ajaccio, zm. 25 VII 1846, Livorno,
król Holandii 1806–10,
Madison
[mạ̈dısən]
James Wymowa, ur. 16 III 1751, Port Conway (stan Wirginia), zm. 28 VI 1836, Montpelier (tamże),
amer. polityk, prawnik;
pojęcie stosowane w meteorologii na określenie powietrza zajmującego duży obszar (setek tys. km2) i mającego na danym poziomie w przybliżeniu jednakowe właściwości fiz. (gł. temperaturę i wilgotność).
Mekran, urdu i pers. Mekrān, ang. Makran,
pasmo górskie w południowo-zachodnim Pakistanie (Beludżystan) i południowej części Iranu, dzielące się na pasma Mekran Nadbrzeżny i Mekran Środkowy w części północnej, rozdzielone zapadliskiem Kaććh (Pakistan);
Meksykańska, Zatoka, hiszp. Golfo de México, ang. Gulf of Mexico,
zatoka Oceanu Atlantyckiego, u brzegów Ameryki Północnej, między Stanami Zjednoczonymi, Kubą i Meksykiem, wg Międzynarodowego Biura Hydrograficznego morze;
Mezopotamia, Międzyrzecze,
kraina geograficzna i historyczna na Bliskim Wschodzie, w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, głównie w Iraku, Syrii i Iranie, częściowo w granicach Turcji i Kuwejtu;
mezozoik
[gr. mésos ‘środkowy’, zṓon ‘istota żyjąca’, ‘zwierzę’],
era mezozoiczna,
środkowa era (jednostka geochronologiczna) eonu fanerozoicznego (fanerozoik) w geologicznej historii Ziemi, trwająca od ok. 250 do 65 mln lat temu; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
migracje
[łac. migratio ‘przesiedlenie’],
demogr. wędrówki albo ruch mechaniczny (fizyczny) ludności; element i podstawowa (obok cyrkulacji) forma mobilności przestrzennej; oznaczają przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania.
Monroe
[mənrọu]
James Wymowa, ur. 28 IV 1758, Westmoreland (stan Wirginia), zm. 4 VII 1831, Nowy Jork,
amer. polityk, dyplomata, prawnik.
Morris
[mọrıs]
Robert, ur. 31 I 1734, Liverpool (W. Brytania), zm. 8 V 1806, Filadelfia,
amerykański kupiec, finansista i polityk, pochodzenia brytyjskiego;
Nansena, Basen, Nansen Basin, Fram,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Arktycznego, między śródoceanicznym Grzbietem Gakkela a krawędzią szelfu kontynentalnego Spitsbergenu, Ziemi Franciszka Józefa i Ziemi Północnej;
Nash
[näsz]
John Wymowa, ur. 1752, Londyn, zm. 13 V 1835, East Cowes (wyspa Wight),
angielski architekt i urbanista, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli epoki georgiańskiej.
Nowej Anglii, Góry, New England Seamounts,
podmorski grzbiet w dnie Oceanu Atlantyckiego, w Basenie Północnoamerykańskim;

Słownik języka polskiego PWN

litosfera kontynentalna «sfera kuli ziemskiej, na którą składa się skorupa kontynentalna i górna część płaszcza Ziemi»
kontynent
1. «wielki obszar lądu otoczony morzem i oceanem»
2. «ziemia w przeciwieństwie do morza»
3. «masyw lądowy Europy (bez Anglii)»

• kontynentalny
blok kontynentalny «część skorupy ziemskiej położona powyżej den oceanicznych»
klimat kontynentalny «klimat, który cechuje niewielka ilość opadów, gorące lato i mroźna zima»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia