kontrakcja

Encyklopedia PWN

kontrakcja
[łac. contractio ‘skurczenie’, ‘ściągnięcie’],
geol. proces prowadzący do skrócenia obiektu geologicznego, także efekt takiego procesu;
kontrakcja
[łac.],
językozn. ściągnięcie 2 występujących obok siebie samogłosek w jedną.
chem. zmniejszanie się promienia atomowego i promienia jonowego ze wzrostem liczby atomowej.
zmiana objętości przy mieszaniu niektórych rozpuszczających się wzajemnie cieczy, np. wody i alkoholu;
Lorentza–Fitzgeralda kontrakcja, skrócenie Lorentza–Fitzgeralda,
wynikające ze szczególnej teorii względności skrócenie ciała sztywnego wzdłuż kierunku jego ruchu, tym większe im jego prędkość jest bliższa prędkości światła.
geol. teoria rozpowszechniona w XIX w., lecz obecnie zarzucona, zakładająca, że w wyniku intensywnego ochładzania się Ziemi podczas historii geol., jej rozmiary uległy zmniejszeniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia