kontaktowy

Encyklopedia PWN

minerał z grupy amfiboli (rombowych), krzemian magnezu, żelaza i glinu (Mg,Fe) 6–5Al1–2[(OH|(Al,Si)Si3O11]2;
goniometr
[gr. gōnía ‘kąt’, metréō ‘mierzę’],
krystal. przyrząd służący do pomiaru kątów między ścianami kryształu (g. kontaktowy, g. refleksyjny) oraz do rejestracji rentgenowskich obrazów dyfrakcyjnych monokryształów i ciał polikrystalicznych (g. rentgenowskie).
jedna z technik stosowanych w mikroelektronice, gł. przy produkcji układów scalonych warstwowych (hybrydowych).
grypa, influenza,
med. ostra, wirusowa choroba o bardzo dużej zaraźliwości, wywoływana przez wirusy grypy A, B i C (rodzina Orthomyxoviridae) morfologicznie podobne do siebie;
gwiazdy podwójne, układy podwójne,
układy złożone z 2 gwiazd obiegających wspólny środek masy.
Habera i Boscha metoda
[m. h. i bosza],
otrzymywanie amoniaku przez bezpośrednią syntezę z pierwiastków (N2 + 3H2 ⇄ 2NH3);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia