kontaktowy

Encyklopedia PWN

nazwa zwyczajowa insektycydu z grupy węglowodorów chlorowanych (dichlorodifenylotrichloroetan);
diopsyd
[gr. díopsis ‘przejrzenie’],
minerał z grupy piroksenów, krzemian wapnia i magnezu CaMg[Si2O6];
elektroencefalografia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, egképhalos ‘mózg’, gráphō ‘piszę’],
EEG,
metoda badania mózgu za pomocą elektroencefalografu, polegająca na pomiarze i rejestracji przebiegów czasowych potencjałów elektrycznych mózgu i ich analizie.
fluidyzacja
[łac. fluidus ‘płynny’],
proces tworzenia się zawiesiny drobnych cząstek ciał stałych w przepływającym z dołu do góry płynie (najczęściej gazie);
zapobieganie próchnicy zębów przez systematyczne stosowanie związków fluoru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia