kontaktowy

Encyklopedia PWN

barczatkowate, barczatki, Lasiocampidae,
rodzina motyli;
bomba
[wł. < gr.]:
brachyterapia
[gr. brachýs ‘krótki’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
metoda radioterapii (kontaktowej) za pomocą promieniowania jonizującego izotopów promieniotwórczych umieszczanych czasowo w bezpośrednim otoczeniu guza nowotworowego.
minerał, wodorotlenek magnezu Mg[OH]2;
lek przeciwhistaminowy;
chrabąszcz, Melolontha,
rodzaj chrząszczy z rodziny żukowatych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia