kontaktowy

Encyklopedia PWN

inhibicja kontaktowa, hamowanie kontaktowe,
biol. zjawisko polegające na zatrzymaniu ruchu lub wzrostu komórki w odpowiedzi na zetknięcie się błony komórkowej jednej komórki z powierzchnią innej komórki;
napięcie kontaktowe, kontaktowa różnica potencjałów,
różnica potencjałów ustalająca się w stanie równowagi termodynamicznej na styku dwóch przewodzących ciał (metali lub półprzewodników).
szkła kontaktowe, soczewki kontaktowe,
cienkie, wypukłe soczewki nakładane bezpośrednio na gałkę oczną;
geol. strefa przemian metamorficznych w skałach otaczających intruzję;
Bosch
[bosz]
Carl Wymowa, ur. 27 VIII 1874, Kolonia, zm. 26 IV 1940, Heidelberg,
niemiecki chemik i technolog.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia