kontaktowy

Encyklopedia PWN

część chłodni służąca do zamrażania produktów, które następnie przechowuje się w mroźni;
zakaźne włóknikowe zapalenie płuc i opłucnej koni, o złożonej etiologii;
geol. złoża powstające w wyniku procesów metasomatozy w strefie kontaktu intruzji ze skałami otaczającymi.
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia