kontaktowy

Encyklopedia PWN

reaktor chem., w którym są przeprowadzane procesy katalityczne ze stałym katalizatorem, tzw. kontaktem.
heterogeniczna reakcja katalityczna, w której reagenty są w stanie gazowym, a katalizator jest ciałem stałym;
substancje chem. należące do pestycydów, chroniące powierzchnię roślin przed atakiem grzybów patogenicznych (fungicydy) i szkodliwych owadów (insektycydy);
chem. przemysłowa metoda otrzymywania kwasu siarkowego(VI);
kontaktowe zjawiska, zjawiska stykowe,
zjawiska elektronowe występujące na styku 2 różnych metali lub półprzewodników, a także na styku półprzewodnika z metalem.
biol. zwierzęta, u których nie przejawia się dystans osobniczy (dystanse biologiczne), a nawet dążące do fizycznego kontaktu z pobratymcami, także poza okresem rozrodu i opieki nad potomstwem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia