konstytucyjna

Encyklopedia PWN

w prawie konstytucyjnym, uchwała parlamentu lub jego izby aprobująca program i skład nowo utworzonego rządu (wówczas udzielenie w.z. bywa też określane mianem inwestytury) albo politykę urzędującego rządu;
sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych, a także w organach samorządowych, partii politycznych i in. organizacji społecznych, przez głosowanie na wysuniętych kandydatów lub ich listy.
wykładnia prawa, interpretacja prawa,
ustalenie znaczenia i zakresu normy prawnej, która budzi wątpliwości w procesie stosowania prawa.
Zaghlul Sad, Sa‘d Zaḡlūl, ur. VII 1858, Abjana, zm. 23 VIII 1927, Kair,
polityk egipski;
Zgromadzenie Ustawodawcze Rosji, ros. Uczrieditielnoje sobranije, uczriediłka, zw. też Konstytuantą,
najwyższy organ przedstawicielski Rosji;
Zoll Andrzej, ur. 27 V 1942, Sieniawa,
wnuk Fryderyka (mł.), prawnik; specjalista w dziedzinie prawa karnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia