konstruowaniem

Encyklopedia PWN

model
[łac. modulus ‘miara’, ‘wzór’],
metodol.:
proces opracowywania planów rozwoju społecznego bądź społecznych aspektów programu gospodarczego.
przedsiębiorstwo (spółka akcyjna), powstałe 1923 (dyr. J. Plebański); zajmowało się konstruowaniem i wytwarzaniem sprzętu radiotechn. (nadawczo-odbiorczych stacji radiotelegraficznych, lamp elektronowych, odbiorników radiowych);
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
dział statystyki będący uogólnieniem klas. statystyki parametrycznej;
psychol., pedag. specyficzna metoda pomiaru stanów, procesów lub cech psychicznych za pomocą odpowiednio skonstruowanego zadania lub zbioru zadań, które stawia się przed osobą badaną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia