konstruowaniem

Encyklopedia PWN

inżynieria rolnicza, maszynoznawstwo rolnicze, mechanizacja rolnictwa, technika rolnicza,
dyscyplina nauk. w dziedzinie nauk roln. zajmująca się konstruowaniem, wytwarzaniem i zastosowaniem ciągników, narzędzi, maszyn i urządzeń roln. oraz ich oddziaływaniem na glebę i rośliny;
konstrukcja
[łac. constructio ‘spojenie’, ‘budowa’],
twór techniczny — maszyna, budowla, aparat;
Link
[lıŋk]
Edwin Albert, ur. 26 VII 1904, Huntington (stan Indiana), zm. 7 IX 1981, Binghamton (stan Nowy Jork),
amer. twórca symulatorów lotu, konstruktor pojazdów podwodnych, pilot;
Lippisch
[lı̣pısz]
Alexander Martin, ur. 2 XI 1894, Monachium, zm. 11 II 1976, Cedar Rapids (stan Iowa),
niemiecki aerodynamik i konstruktor lotniczy.
Luhmann
[lụ:man]
Niklas, ur. 8 XII 1927, Lüneburg, zm. 6 XI 1998, Bielefeld,
socjolog niemiecki.
meteorologia
[gr. metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o atmosferze ziemskiej oraz zjawiskach i procesach w niej zachodzących;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia