konstruowaniem

Encyklopedia PWN

Dąbrowski Jerzy, ur. 8 IX 1899, Nieborów, zm. 17 IX 1967, Renton (USA),
polski konstruktor samolotów, projektant nowoczesnego profilu skrzydła.
dział statystyki mat. zajmujący się szacowaniem nieznanych parametrów rozkładów zmiennych losowych na podstawie próby losowej.
Witruwiusz, Vitruvius, żył w I w. p.n.e.,
architekt rzymski, autor słynnego traktatu o architekturze.
Bożek Józef, ur. 28 II 1782, Biery k. Skoczowa, zm. 21 II 1835, Praga,
mechanik, zegarmistrz i wynalazca;
Curie
[kürị]
Pierre Wymowa, ur. 15 V 1859, Paryż, zm. 19 IV 1906, tamże,
fizyk francuski.
dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia