konserwatywnego

Encyklopedia PWN

Braudel
[brodẹl]
Fernand Paul Wymowa, ur. 24 VIII 1902, Luméville-en-Ornois, zm. 27 XI 1985, Cluses,
jeden z najwybitniejszych francuskich historyków XX w., reprezentant szkoły Annales.
fiz. nieregularne, nieuporządkowane zachowanie się układów deterministycznych, praktycznie nieprzewidywalne w dłuższych przedziałach czasu.
Disraeli
[dızrẹıli]
Benjamin Wymowa, hrabia Beaconsfield (od 1876), zw. Dizzy, ur. 21 XII 1804, Londyn, zm. 19 IV 1881, tamże,
brytyjski mąż stanu i pisarz.
Gerlach Ernst Ludwig von, ur. 7 III 1795, Berlin, zm. 18 II 1877, tamże,
pruski prawnik i polityk;
Høyre
[họ̈jrə; norw., ‘prawica’] Wymowa,
norweska partia polit., konserwatywna;
judaizm
[łac. < gr. < hebr.],
mozaizm, wyznanie mojżeszowe,
religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia