kondensacją

Encyklopedia PWN

kondensacja
[łac. condensatio ‘zgęszczenie’],
chem. reakcja łączenia się co najmniej 2 cząsteczek związku chem. z jednoczesnym wydzieleniem prostej cząsteczki, np. wody, chlorowodoru, zwykle jako produktu ubocznego;
kondensacja
[łac. condensatio ‘zgęszczenie’],
fiz. przemiana gazu w ciecz (skraplanie) lub gazu bezpośrednio w ciało stałe (resublimacja);
proces powstawania kropelek wody (skraplanie) lub kryształków lodu (resublimacja) z pary wodnej znajdującej się w powietrzu atmosferycznym;
reakcja chem. polegająca na redukcji estrów za pomocą sodu, której produktami są α-hydroksyketony (tzw. acyloiny) o wzorze ogólnym RC(O)CH(OH)R, gdzie R — grupa alkilowa;
kondensacja aldolowa, reakcja aldolowa, addycja aldolowa,
reakcja chemiczna zachodząca między dwiema cząsteczkami aldehydu lub ketonu, prowadząca do powstania związku β-hydroksykarbonylowego (β-hydroksyaldehydy zwane są aldolami);
reakcja chem. zachodząca między dwiema cząsteczkami aldehydu aromatycznego (lub heterocyklicznego), prowadząca do powstania aromatycznych hydroksyketonów, zw. benzoinami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia