komunalna

Encyklopedia PWN

policja komunalna, powołana XII 1939 w starostwach na podstawie zarządzenia generalnego gubernatora H. Franka z 17 XII 1939.
przejęcie kierownictwa nad szkołami przez władze świeckie;
Thatcher
[ŧạ̈czər]
Margaret Hilda Wymowa, baronessa Thatcher of Keskeven (od 1992), ur. 13 X 1925, Grantham (hrab. Lincolnshire), zm. 8 IV 2013, Londyn,
polityk brytyjska, premier Wielkiej Brytanii.
ekon. nieodpłatne (lub tylko częściowo odpłatne) przekazanie osobom prawnym lub fizycznym praw własności do mienia skarbu państwa, komunalnego lub spółdzielczego;
woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;
substancje chemiczne i radioaktywne oraz bakterie chorobotwórcze i in. mikroorganizmy, występujące w glebach w ilościach przekraczających ich naturalną zawartość, niezbędną do zapewnienia obiegu materii i energii w ekosystemach, a także zanieczyszczenia mechaniczne, czyli substancje stałe inne niż tworzywo glebowe (części szkieletowe), o wymiarach ponad 1 mm, którymi mogą być m.in. odpady budowlane, nieorganiczne odpady komunalne, tj. tworzywa sztuczne, szkło, opakowania itp.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia