komunalna

Encyklopedia PWN

ekon. dział gospodarki narodowej, którego celem jest zaspokajanie materialno-bytowych potrzeb ludności, wynikajacych z warunków jej życia w mieście.
instytucje oszczędnościowo-kredytowe;
prawa majątkowe, a w szczególności prawa własności przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego;
w Polsce od 1990 powoływane przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań na podstawie uchwał rad gmin;
banki zakładane i wyposażone w kapitał zakładowy przez władze związków terytorialnych (miast i gmin).
obligacje emitowane na niemieckim rynku finansowym przez bank hipoteczny lub bank sektora publicznego i zabezpieczone pożyczką dla tego sektora;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia