komputery osobiste

Encyklopedia PWN

komputer osobisty, mikrokomputer,
inform. niewielki komputer przeznaczony dla jednego użytkownika;
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
miesięcznik, wydawany od 1986 w Warszawie;
tworzona za pomocą komputera,
International Business Machines Corporation
[ıntərnạ̈sznəl bı̣znəs məszị:nz ko:rpərẹıszən] Wymowa
(IBM Wymowa),
jedna z najwiekszych firm informatycznych na świecie, 1. pod względem liczby zatrudnionych.
dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia