komputerowego przetwarzania

Encyklopedia PWN

inform. cecha sieci komputerowej, w której oprogramowanie podzielono na część klienta i serwera.
techn. wprowadzanie komputerowych metod przetwarzania danych w zarządzaniu, sterowaniu procesami technol., projektowaniu i in.
poligr. zestaw oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii) lub ich negatywów albo diapozytywów, przygotowany zgodnie z zamierzonym układem typograficznym;
Kowalczuk Zdzisław, ur. 22 X 1953, Gdańsk,
automatyk i informatyk;
Lanier Jaron, ur. 3 V 1960,
kompozytor, informatyk i artysta amerykański;
przyrządy wchodzące w skład wyposażenia statku powietrznego, przekazujące dane umożliwiające lub ułatwiające załodze pilotaż, nawigację, kontrolę pracy zespołu napędowego oraz kontrolę funkcjonowania zespołów statku (np. podwozia, klap) i instalacji (np. tlenowej, klimatyzacji).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia