komputerowego przetwarzania

Encyklopedia PWN

gammakamera, kamera gamma, kamera scyntylacyjna,
urządzenie do wizualizacji struktury narządów wewn., umożliwiające także ocenę ich czynności fizjol. (lub patologii), wykorzystujące promieniowanie gamma radioizotopów (najczęściej technet 99mTc) wprowadzonych do organizmu pacjenta w postaci radiofarmaceutyku.
Grudzień Jacek, ur. 7 XII 1961, Warszawa,
kompozytor;
informacja
[łac.],
inform. obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami.
naukozn. zorganizowana działalność związana z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem wiadomości z różnych dziedzin, szczególnie nauki i techniki; także dyscyplina badawcza obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej.
dziedzina nauk techn. zajmująca się opracowywaniem środków (metod, materiałów, aparatury, programów komputerowych itp.) do wspomagania badań w naukach biol. oraz do diagnostyki, terapii i rehabilitacji med. (inżynieria medyczna);
inform. program korzystający z usług innego programu (serwera), zwykle działającego na innym komputerze dostępnym przez sieć komputerową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia