kompleksu aktywnego

Encyklopedia PWN

zależność stałej szybkości reakcji chem. k od temperatury T, podana 1889 przez S.A. Arrheniusa w postaci empirycznego równania: lnk = BA/T, gdzie A i B — stałe dla danej reakcji chem., T — temperatura bezwzględna.
uporządkowany ciąg zdarzeń zachodzących w komórce między kolejnymi podziałami mitotycznymi (tj. w okresie interfazy);
dziedzina nauk biologicznych, a ściślej genetyki, której zadaniem jest wyjaśnienie molekularnych podstaw procesu dziedziczenia;
kompleks leśny na Nizinie Środkowomazowieckiej, w Kotlinie Warszawskiej, na północny zachód od Warszawy;
kataliza
[gr. katálysis ‘rozłożenie’],
zjawisko polegające na tym, że obecność stosunkowo niewielkiej ilości obcej substancji, zwanej katalizatorem, przyspiesza reakcję chemiczną.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia