komory

Encyklopedia PWN

Illamina, Puertas de
[p. de ijamịna],
baskijskie Illamina’ko Ateak,
jaskinia w Hiszpanii, najgłębsza w Pirenejach, w masywie Pierre-Saint-Martin;
Indyjski, Ocean, ang. Indian Ocean,
ocean między Afryką, Azją, Australią i Antarktydą, w większości na półkuli południowej;
jabłoń, Malus,
rodzaj z rodziny różowatych;
jaskra, glaukoma,
med. grupa chorób oczu obejmująca wiele różnych schorzeń, których wspólnymi cechami są: zanik nerwu wzrokowego, charakterystyczne zmiany w tarczy nerwu wzrokowego (tzw. zagłębienie jaskrowe) oraz typowe ubytki w polu widzenia (oko);
wczesnośredniow. zespół osadniczy, identyfikowany ze Starym Chełmnem (Chełmno, w woj. kujawsko-pomor.), wspomnianym w dokumencie fundacyjnym klasztoru w Mogilnie z 1065 lub 1146;
karabin, w którym nabój do komory nabojowej jest wprowadzany z magazynka, a po oddaniu strzału jego łuska wypychana zamkiem po wykonaniu odpowiednich ruchów przez strzelającego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia