komory

Encyklopedia PWN

państwo afryk. w archipelagu Komorów (bez Majotty) w Kanale Mozambickim na Oceanie Indyjskim, między Madagaskarem a północnym wybrzeżem Mozambiku
Komory, arab. Al-Qumur, fr. Comores, komoryjskie Komori,
archip. w Kanale Mozambickim na Oceanie Indyjskim, między Madagaskarem a pn. wybrzeżem Mozambiku;
pomieszczenia przystosowane do masowego zabijania ludzi gazami trującymi, wykorzystywane przez władze III Rzeszy do zagłady Żydów i Romów, uśmiercania więźniów polit. i ludzi uznanych przez Niemców za niegodnych życia;
przestrzenie wewnątrz poszczególnych części mózgu kręgowców, pozostałość po wnętrzu pęcherzyków mózgowych.
techn. część broni palnej, w której przesuwa się zamek — komora zamkowa, oraz tylna, gładka część przewodu lufy, w której umieszcza się nabój przed odpaleniem — komora nabojowa.
Komorze, Jezioro Rakowskie,
jezioro rynnowe na Pojezierzu Drawskim, w dorzeczu Gwdy, w woj. zachodniopomor., na północny wschód od Czaplinka, na wys. 131 m, w Drawskim Parku Krajobrazowym;
zool. komora lęgowa w norach lisa, borsuka, jenota, bobra i wielu innych zwierząt gnieżdżących się w norach.
komora
[łac.],
pomieszczenie w wiejskim domu mieszkalnym, bez pieca, służące do przechowywania zapasów lub sprzętów gospodarskich.
górn. obszerne wyrobisko w kopalni podziemnej.
łow. przednia część klatki piersiowej zwierzęcia łownego — stąd strzał na komorę.
fiz. detektor cząstek naładowanych; zazwyczaj komora proporcjonalna, w której obszar dryfu elektronów jest duży w porównaniu z obszarem powielania lawinowego.
komora niskich ciśnień, barokamera, komora baryczna,
szczelne pomieszczenie z układem pomp do obniżania ciśnienia atmosferycznego;
fiz. detektor cząstek naładowanych;

Słownik języka polskiego PWN

komory mózgu «cztery szczelinowate jamy wewnątrz mózgowia, zawierające płyn mózgowo-rdzeniowy»
komora
1. «zamknięte pomieszczenie»
2. «zagłębienie w organach ludzkich i zwierzęcych»
3. «część zalążni lub owocu roślin, mieszcząca zalążki albo nasiona»
4. «otwór lub zagłębienie w utworach skalnych»
5. «obszerne wyrobisko górnicze wykute w skale»
6. «wydzielona część wnętrza różnych maszyn, urządzeń, pieców itp»
7. «rozszerzona, mieszkalna część nory zwierząt»
8. «klatka piersiowa zwierzęcia»
9. daw. «niewielka izba bez okien, służąca do przechowywania odzieży, drobnych sprzętów lub zapasów żywności»
10. daw. «niewielka izba mieszkalna w domach wiejskich, dawnych dworach szlacheckich itp.»

• komorowy
komora amunicyjna «opancerzone pomieszczenie na okręcie, służące do przechowywania zapasów amunicji»
komora celna «graniczny urząd celny»
komora dekompresyjna «pomieszczenie wytrzymujące ciśnienie kilkunastu atmosfer, w którym poddaje się nurka zabiegowi dekompresji»
komora gazowa
1. «w hitlerowskich obozach koncentracyjnych: pomieszczenie służące do dokonywania masowego mordu ludzi gazem»
2. «w niektórych krajach: pomieszczenie służące do wykonywania wyroków śmierci przez otrucie gazem»
komora kosmiczna «urządzenie, w którym wytwarza się sztucznie warunki zbliżone do warunków panujących w przestrzeni kosmicznej»
komora lęgowa «pomieszczenie wyposażone w szuflady do układania jaj do wylęgu»
komora nabojowa «tylna część przewodu lufy, w której umieszcza się nabój»
komora niskich ciśnień «szczelne pomieszczenie z urządzeniami pozwalającymi na wytwarzanie w nim podciśnienia»
komora pływakowa «część gaźnika w postaci małego zbiornika, w którym jest utrzymywany stały poziom paliwa płynącego do rozpylaczy»
komora pyłowa «komora z przegrodami używana do wstępnego odpylania gazów przemysłowych»
komora spalania, sprężania «przestrzeń we wnętrzu cylindra silnika tłokowego, w której dokonuje się spalanie»
komora zamkowa «część broni palnej, w której przesuwa się zamek, ryglując przewód lufy»
migotanie komór (serca) «liczne skurcze dodatkowe powstające w różnych odcinkach komór serca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia